Skip to content Skip to navigation

Год. XV (2021), кн. 26

Литературната история днес. Част втора


Броят в pdf

Съдържание

Марко Юван. Национални и сравнителни литературни истории в Словения: история, настоящ статус и бъдещи изгледи / 11

Гун-Брит Колер, Павел И. Навуменка. Литературна история, формиране на полета и транснационални пространства на възможности. Литературата в пространството на Беларус през 1920-те  / 33

Лоран Миньон. Записки по история на турската литература от Танзимата (1839) до „езиковата революция“ (1928) / 82

Тамара Сванидзе. Преосмисляне на грузинското литературно поле през втората половина на XIX век: ролята на европейските културни трансфери  / 107

Мари Врина-Николов. Преосмисляне на „литературните часовници“ на света: да придадем пространство на времето (Българският пример)  / 134

Дейвид Дамрош. Заключение: Възраждане на дисциплината  / 156

Иван Иванов. Глобализация и Литературоведският дебат в перспективите на третото хилядолетие / 176

Милена Кирова. Докога продължават 90-те години? Опит за литературна история на съвременността / 187

Михаил Неделчев. Българските литературноисторически концепции / 224

Калина Лукова. “Regina mortua” на Теодор Траянов в българската литературна критика от първите три десетилетия на ХХ век – парадигми на мита / 242

Мария Русева. В столицата на европейската модерност / 260

Мартина Недялкова. Дебютни стихосбирки – посоки и търсения на съвременната българска поезия / 306

Асен Аврамов. Думи в действие (Опит за вграждане на българската рап музика в съвременната българска литература – текстове, артисти, послания) / 343

 

Дебюти

Борислав Петров. Модели на историческото повествование във „Видения из древна България“ на Николай Райнов и „Ден последен – ден Господен“ на Стоян Загорчинов / 363

 

Отзиви

Ноеми Стоичкова. Съвременната литературна история. Между концептуалната конструираност и методологическата хетерогенност, между богатата ерудираност и езиковата непосредственост, между традициите и иновациите / 378

Биляна Борисова. Един вълнуващ сборник на споделеността / 393

Маргарита Станева. Отразени идентичности / 400

Полина Пенкова. Автономният автор / 405

 

За авторите / 409
Списание „Литературата“ / 420
Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 424
Етика на публикуване / 427