Skip to content Skip to navigation

Год. III (2009), кн. 6

Съдбата на идеологиите

Мохамед Ал-Сайед Саид – Съдбата на идеологията (прев. Ружа Мускурова) / 7

Салваторе Гулиелмино – Из „Пътеводител за XX век“ (прев. Дария Карапеткова) / 31

Евгений Добренко – Потреблението на производството или чужденци в собствената си страна (прев. Надежда Делева) / 50

За религията и науката, политическото и изкуството – 4 разговора с проф. Марсел Гоше (прев. Емилия Йорданова) / 88

Стивън Бест, Дъглас Келнър – Постмодерните политики и битката за бъдещето (прев. Диляна Гешева) / 108

Йенс-Мартин Ериксен, Фредерик Шернфелт – Културализъм: културата като политическа идеология (прев. Ружа Мускурова) / 129

Лий Едуардс – Краят на консерватизма? (прев. Ружа Мускурова) / 142

Сусо дел Торо – Ами ако левицата е мъртва? (прев. Любомира Георгиева) / 158

Артуро Перес-Реверте – Идват тежки времена (прев. Любомира Георгиева) / 162

Салман Рушди – Миналото е страна, от която всички сме емигрирали (прев. Йоана Стоянова) / 165

Катя Станева – Любен Каравелов и полемиката за реформите в Османската империя / 180

Яни Милчаков – „Родство (не) по избор“: за литературната наука в Третия райх и в СССР (1933–1940-те години) / 199

Пламен Дойнов – Полемиките за социалистическия реализъм през 1956–1957/ 227

Валери Стефанов – Третият брат (От демокрация към идеокрация) / 250

Николай Аретов – Национализъм, емоции и идентичност: многопосочност на връзките / 274

Светла Черпокова – „Археологическият“ и „анатомическиятпринцип като средства за анализ и себеоглеждане на културата / 295

Десислава Панайотова – За някои модерни идеологии в библейска перспектива / 318

Димитър Веселинов – Героите франкофони в романа „Тютюн“ / 339

Ноеми Стоичкова – По следите на „шайката“ за „Хайка“-та. 1986 / 357

Специално за „Литературата“

Кристофър Прендъргаст – Пруст: сенки, привидения, призраци (прев. Елена Щерева) / 381

Отзиви

Панайот Карагьозов – „Освобождаван“ и свободен / 397

Яница Радева – „Културният фронт“ и паметта за културното безвремие / 407

Андриана Спасова – „Социалистическият реализъм: нови изследвания“ – съвременни рефлексии / 410

Михаил Ненов – Соцреалистически канон / Алтернативен канон / 421

Галина Иванова – За границите на тоталитаризма и отвъд него / 428

Ретроспективи

Христо Бодаков – Моето мило старо Търново / 433

Книгопис / 453

За авторите / 469