Skip to content Skip to navigation

Упътване за авторите

Упътване за качване на авторски текстове в системата за анонимно рецензиране

Подаването на документи в "Литературата" се извършва чрез ScholarOne Manuscripts, онлайн системата за подаване на документи и партньорска проверка. Регистрацията и достъпът са достъпни директно на адрес https://mc04.manuscriptcentral.com/literaturata

Пълна информация и насоки за използването на ScholarOne Manuscripts можете да намерите в Центъра за поддръжка на Emerald ScholarOne Manuscripts: https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholarone-manuscripts

 

Регистриране в ScholarOne Manuscripts

Ако все още не сте се регистрирали в ScholarOne Manuscripts, моля, следвайте инструкциите по-долу:

- Моля, отидете на адрес: https://mc04.manuscriptcentral.com/literaturata

 - Ще видите бутона "Send your manuscript here".

- Системата ще ви предложи да влезете във вашия акаунт или да създадете акаунт. Ако вече имате регистрация, можете да влезете с  имейл и парола.

- Ако ще създавате акаунт, моля, следвайте инструкциите на екрана, като преди да продължите, попълнете изискваните данни:

- Вашето потребителско име ще бъде вашият имейл адрес и трябва да въведете парола с дължина най-малко 8 символа, съдържаща две или повече цифри.

- Щракнете върху "Завършване" и Вашият акаунт е създаден.

ПРОЦЕС НА ПОДАВАНЕ НА РЪКОПИСИ

Предложените статии се изпращат на редакционната колегия на "Литературата". Подаването на статии трябва да се извършва само чрез модула за електронно подаване. За да подаде статия за публикуване в списанието, подаващият автор трябва да влезе в платформата ScholarOne Manuscripts. Умоляваме авторите да прочетат внимателно Instructions &Forms, преди да изпратят статиите си за рецензиране. След като влезе в системата, авторът може да види хронологията на подадените ръкописи и да изпрати нов чрез "Start New Submission" => "Begin Submission". Процесът на изпращане на нов ръкопис включва 7 основни стъпки:

- Стъпка 1: Изберете вида на ръкописа, попълнете заглавието и резюмето на английски език.

- Стъпка 2: Качване на файл. Тук можете да качите основния документ, заглавната страница, файлове с таблици и фигури. Не забравяйте, че основният документ трябва да бъде анонимен. Ако подавате ревизия, моля, включете само последния набор от файлове. Ако сте актуализирали даден файл, моля, изтрийте първоначалната версия и качете ревизирания файл.

- Стъпка 3: Атрибути. Напишете и/или изберете ключови думи.

- Стъпка 4: Автори и институции. Въведете информацията за съавторите си, като потърсите електронните адреси на всеки от тях по-долу. Ако те имат съществуващ акаунт, тяхната информация може лесно да бъде импортирана в подаването. Ако е необходимо, можете да добавите съавтор като нов потребител в системата, като кликнете върху "Create New Author".

- Стъпка 5: Рецензенти. Нямате право да избирате рецензенти. Те се назначават от редакторите.

- Стъпка 6: Подробности и коментари: Представящият автор може да въведе или да постави текст на мотивационно писмо в полето "Cover Letter". Мотивационното писмо може да бъде и приложено. Отговорете по подходящ начин на всички останали въпроси.

- Стъпка 7: Преглед и изпращане. Прегледайте информацията по-долу за точност и направете промени, ако е необходимо. След като прегледате пробните копия на ръкописа в долната част на страницата, ТРЯБВА ДА НАТИСНЕТЕ бутона "SUBMIT" , за да завършите подаването.

Ръкописите, които не отговарят на изискванията, се връщат на авторите за преработване. Ръкописите, които отговарят на изискванията, се допускат за разглеждане.

За всяка от представените и одобрени статии редакционният съвет назначава минимум двама рецензенти. Рецензиите се изготвят при условия, определени от редакционния съвет, и в съответствие с неговите изисквания към рецензентите.