Skip to content Skip to navigation

Год. XIV (2020), кн. 25

Литературната история днес. Част първа

 

Броят в pdf

 
Съдържание

Мари Врина-Николов. Въведение (Към списание „Слово“ № 50, „Как да мислим литературната история през XXI век в евразийското пространство?“) / 11

Вали Ахмади. „Люлката на Дари“ – въпросът за „произхода“ в модерната литературна историография в Афганистан  / 53

Йоана Бот. Каква е ползата от националния поет в епохата на световната литература?  / 73

Катрин Жери. Забравените в руската литературна история – за един женски XIX век  / 95

Елена Георгиева. Постмодернизъм и литературен канон: сблъсък с щастливо развитие? / 111

Blagovest Zlatanov. Born Abroad/Contested at Home (Schemes and Transpositions of Bulgarian Literary History in Its Inception Phase) / 129

Никорай Аретов. Потиснати гласове в българската литература / 143

Светла Черпокова. Цветовете на Дунав – по талвега на една литературна тема (Компаративистични наблюдения и имаголожки екскурси) / 171

Ноеми Стоичкова. Вестник „Зов“ – зовът към съвременната литературна история / 196

Дебюти

Преслава Георгиева. „Уви, не съм човек, а лунатичка...“ – специфики на проблематичната екзистенция в поемата „Лунатичка“ на Дора Габе / 242

Калоян Христов. Геометрия на пространствата в декоративния роман на Чавдар Мутафов „Дилетант“ / 256

Отзиви

Надежда Стоянова. „Броеница. Из гънките на паметта“, или за щастливото битие на българската литература / 274

Светлана Стойчева. Към семантиката на иконичното, или справяне със семиотичния лабиринт (За книгата „Светите апостоли Петър и Павел“ от библиотека

„Атониада“ на Центъра за семиотични и културни изследвания, дело на Мирослав Дачев) / 282

 

За авторите / 289

Изисквания към материалите за публикация / 300