Skip to content Skip to navigation

Год. XI (2017), кн. 17

Литература за деца

 Броят в pdf

Съдържание

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Дебора Стивънсън, Класика и канон  (прев. от английски  Радостин Желев) / 31

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев) / 57

Лин Валони, Концепции за различието в детската литература (прев. от английски Ружа Мускурова) / 82

Бруно Бетелхайм, Из „Психоанализа на вълшебните приказки“ (прев. от френски Ангелина Даскалова) / 106

Франсоаз Долто, Ангелът, джуджето и робът, или детето в литературата (прев. от френски Радостин Желев) / 146

Мариза Декастро, Фентъзи за деца и юноши (прев. от гръцки Здравка Михайлова) / 170

Мария Пипева, Детска литература, междукултурна компетентност и превод / 176

Мария Пилева, Българските преводи на Робинзон Крузо – детство, юношество, застой и зрялост / 195

Райна Деницова, „Имало едно време“ в сегашно време / 245

Светлана Стойчева, За новите дрехи на литературата за деца / 308

Росица Чернокожева, „От хитро, по-хитро ме мами небето...“

или Добри-Жотевите сънища наяве / 349

Галина Вълчева-Димитрова, Модели на спомена от детството в българската проза за деца и юноши между 20-те

и 80-те години на ХХ век. От етнокултурата, историята и идеологията към „детския остров“, „детската душа“ и „вечното детство“ / 357

За книгите за деца и думите, с които може да се играе – разговор със Зорница Христова / 400

 

ДЕБЮТ

Мария Русева, Времена и пространства в „Блянове край Акропола“ на Димитър Шишманов / 403

 

ОТЗИВИ

Весела Генова За пpевода и неговите подводни камъни / 424

Огняна Георгиева-Тенева, Освобождаване на значения / 428

Ноеми Стоичкова, Учебник или своеобразно начало на модерна

литературна история? / 435

Кристина Йорданова, Етосите на любовта / 443

Юлия Йорданова, Дигитализираната „Алиса“ / 446

 

За авторите / 455
Abstracts / 465
Изисквания към материалите за публикация / 470