Skip to content Skip to navigation

Год. IV (2010), кн. 8

Политики и поетики на различието

Кресида Хейс – Политики на идентичността (прев. Ружа Мускурова) / 9

Политики на различието. Кръгла маса. (прев. Ружа Мускурова) / 44

Николас Решер – Плурализъм: срещу искането за консенсус (прев. Ружа Мускурова) / 82

Андрю Марч – Оправдателна сравнителна политическа теория (прев. Николай Атанасов, Станимир Панайотов) / 92

Майкъл Сирик – Политики на различието – просто още една форма на расизъм (прев. Юлия Топкарева) / 103

Дмитрий Лучкин – От етноконфликти към култура на различията или напротив? (прев. Драгомира Русева) / 107

Сюзън Хийтфийлд – Различия на работното място: в търсене на прилики (прев. Юлия Топкарева) / 116

Джонатан Сафран Фьор – Четвъртък безмесен ден (прев. Бети Файон) / 120

На обяд с... Нгози Оконхо (прев. Радослава Велкова) / 128

Милена Кирова – Обрязването като механизъм за производство на различност в Еврейската Библия / 130

Владимир Сабоурин – Ловци на роби в „Истинна история на завладяването на Нова Испания“ / 161

Татяна Стойчева – Политики на различието: ,„дясно“ и „ляво“ представяне на „народа“ с перото на публицистиката (1879–1885) / 178

Клео Протохристова – Срещи и разминавания в „цъфналата ръж“ / 215

Румяна Л. Станчева – Петко Славейков, Атанасиос Христопулос и предизвикателството на анакреонтичните мотиви / 236

Адриана Дамянова – Творецът и творението в „Сън за щастие“: преодоляване на различията / 264

Градове

Ангел Игов – Фикционалното пространство: остранностяването като свобода / 284

Памет

Евелина Григорова – По следите на изтласкани мигове / 298

Дебюти

Трифон Войводов – Вълшебната приказка „Аватар“ / 356

Отзиви

Ани Бурова – Воля за хуманитаристика / 380

Яница Радева – История на НРБ: режим и опозиционни прояви / 385

Книгопис / 393

Анотации / 400

За авторите / 410