Skip to content Skip to navigation

Год. III (2009), кн. 5

Преводимост на българската култура

Умберто Еко – Подсказване на интертекстуалната препратка / 7

Ханелус Вейда – Да се доближиш до контекста / 21

Ив Мишо – Политиката на франкофония и отражението ѝ върху културата / 51

Мария де Лурдеш Лима душ Сантуш – Културни политики в Португалия / 55

Жан-Луи льо Моан – Комуникация и култура / 63

„Светът е нещо много по-голямо“. Разговор с Радослав Петкович / 66

Димитър Камбуров – Конвертируемостта на съвременната българска култура, видяна от една литературна камбанария / 83

Ани Бурова – Пътища и прегради на преводимостта. (Преводната рецепция на българската литература след 1989 г.) / 106

Българската художествена литература 1989–2009 г. в превод на немски, френски, италиански, испански, унгарски, полски, чешки, словенски / 118

За литературата, преводите, Франция и България. Разговор с проф. Мари Врина / 146

Бойко Пенчев – Невидимата граница на българското: моделирането на читателя в най-новата българска белетристика / 152

Мадлен Данова – „Черната кутия“ на превода: едно неосъществено послание – романът „Посланиците” на Хенри Джеймс и българската култура / 164

Боян Вълчев – В центъра на периферията или Нашият златен кафез / 175

Елка Николова – Конвертируемост на българската литература? / 201

Петя Александрова – Българското кино в опит да се измъкне от маргиналността / 209

Камелия Николова – Българският театър в европейска перспектива / 222

Бъдещи преводачи / 230

Ретроспективи

Румяна Дамянова – Теоретикът като историк: психология на Българското възраждане / 240

Книгопис / 253

За авторите /267