Skip to content Skip to navigation

Анонимно рецензиране

Анонимно рецензиране

Процесът по независимото двойно сляпо, анонимно рецензиране следва стъпките:

  • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване.
  • Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за публикуване или за отхвърляне, те предлагат и даден текст да се публикува след нанасяне на съответните корекции.
  • За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информират за качеството на редактирания материал.
  • На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приемането на публикацията.
  • Процесът по рецензирането отнема максимум шест месеца.