Skip to content Skip to navigation

Год. XVI (2022), кн. 28

Антиутопиите през XXI век

Броят в pdf

Съдържание

 

Коичи Тонума. Накъде върви урбанизираната цивилизация през ХХI век: дистопия или утопия? (Прев. от английски: Ружа Мускурова)  / 11

Дороти Е. Робъртс. Раса, пол и генетични технологии: Нова репродуктивна дистопия? (Прев. от английски: Милена Попова)  / 26

Роланд Хюс и Пат Уилър. Въведение. Екодистопии: Природа и дистопично въображение (Прев. от английски: Ружа Мускурова)  / 60

Аника Гонерман. Понятието за постпесимизъм в дистопичната проза от ХХІ в. (Прев. от английски: Милена Попова)  / 68

Дария Карапеткова. Елементи на антиутопия в романа на Леонардо Шаша „Рицарят и смъртта“  / 92

Мартин Колев. „Генезис“ на антиутопичната линия в YA литературата  / 99

Чавдар Парушев. Защо космосът мълчи? „Земното минало“ на Лиу Цъсин  / 104

Ралица Люцканова-Костова. История и разказ – антиутопичното в „Подчинение“ на Мишел Уелбек и „Разказът на прислужницата“ на Маргарет Атууд  / 112

Костантин Адирков. Заветите, които трябва да се помнят  / 120

Биляна Курташева. Oral History и дистопия: възходът на романа-анкета / 130

Иван Иванов. Романът „Аномалията“ на Ерве льо Телие – световен и постмодерен  / 142

 

Ретроспективи

Пол де Ман. Хегел за възвишеното (Прев. от английски: Георги Илиев)  / 152

           

Дебюти

Иван Георгиев. Гео Милев – теоретични позиции и творчески реализации  / 177

Барбара Митева. (Анти)християнското в поезията на Атанас Далчев  / 198

Владислав Тиков. Проблемът за миналото в романа „Времеубежище“ на Георги

Господинов – чудовище или спасител пред лицето на неясното бъдеще  / 218

 

Отзиви

Мартина Недялкова. Новите територии на теория на литературата в XXI век  / 229

Поли Муканова. Отвъд каноничното: в центъра на периферията  / 237

Ноеми Стоичкова. Играещият разказ за „едно време“ и „носталгичните сюжети“ през кодовете на фотографията  / 246

Яница Радева. Съдбата и поезията на Иван Цанев (За „Изковаване на шедьовъра: Иван

Цанев“ от Пламен Дойнов)  / 257

Димитър Радев. Песен за „Никой“  / 263

Емилия Македонска. Да бъдеш поет – 120 години от рождението на Ярослав Сайферт  / 274

 

За авторите  / 278

Списание „Литературата“  / 288

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“  / 292

Етика на публикуване  / 295