Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 21

Куиър теории

Броят в pdf

literaturata - 21

Съдържание

 

Ханс Бертенс, Куиър теория (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Лий Еделман, Бъдещето е детска работа (прев. от английски Мария Делчева) / 21

Сара Ахмед, Куиър чувства (прев. от английски Филип Стоилов) / 58

Беатрис Пресиадо, Фармакопорнографската ера (прев. от испански Теодора Цанкова) / 101

Карл Шуновер, Розалинд Галт, Куиър, свят, кино (прев. от английски Ружа Мускурова) / 127

Мария Делчева, Джендър лиминалното тяло. Между есенциализма и постструктурализма / 156

Wojciech Smieja, The Captive (Homosexual) Minds. On Being a Writer and a Homosexual in Communist Poland (Wilhelm Mach, Jerzy Andrzejewski) / 183

Błażej Warkocki, Убийствен срам. Queer перформативността в „Танцьорът на адвокат Крайковски“ на Витолд Гомбрович  / 195

 

Дебюти

Веселина Гекова, Райската градина ЕДЕН и основоположниците на човешкия род. Светлинна инсталация от издухани стъклени форми / 215

Петя Димитрова, Тяло под роклята – социокултурни и психологически кодове на другостта / 222

 

Отзиви

Панайот Карагьозов, Между „Съпругата“ и отказа да се връчи Нобелова награда / 234

Галина Георгиева, Прочети и полети / 237

Николай Генов, Ще изяде ли мишката книжката? / 242

Мария Делчева, Другият глас е важен / 245

За авторите / 255

Изисквания към материалите за публикация / 261