Skip to content Skip to navigation

Год. XVI (2022), кн. 29

Славистиката през третото хилядолетие

Броят в pdf 


Съдържание

 

Михаил Епщайн. Диалектиката на „хипер“. От модернизъм към постмодернизъм

(Прев. от английски: Милена Попова)  / 11

Гуидо Снел. Купчина боклук, склад, енциклопедия: метафори за постюгославската

културна памет. Да пушиш и рисуваш върху кибритени кутии

 (Прев. от английски: Ружа Мускурова)  / 45

Людмил Димитров. Славянските литератури в България: начин на (не)употреба  / 70

Фотини Христакуди-Константиниду. Българистиката в университета „Демокрит“ и

рецепцията на българската литература в Гърция / 84 

Людмила Миндова. Приносът на жените в българската хърватистика  / 99

Владимир Колев. Прагматиката на четири Енеиди  / 119

Игор И. Калиганов. Вторият вариант на история на българската литература от А. Н.

Пипин, 1879 г.  / 144

Пьотър Мищела. Сеизмографичният автор и литературните катаклизми. Антон

Страшимиров по стъпките на Станислав Пшибишевски  / 176

Джен Йен-И. Симетрични структури на произведенията на Ивайло Петров:  „Мъртво

вълнение“, „Преди да се родя и след смъртта ми“ и „Хайка за вълци“  / 206

Иван Иванов. Славянските литератури между постмодернизма и световната

литература  / 217

 

Ретроспективи

Юлияна Стоянова. Архетипът на героя в романа „Тютюн“ на Димитър Димов  / 231

           

Дебюти

Десислава Динчева. Гео Милев и Сесар Вайехо – диалогични прочити  / 254

Преслава Пенева. Един мъдър грешник по име Иехуда от Кериот: Образът на Юда в

романа на Николай Райнов „Между пустинята и живота“  / 282

Ивана Танушева. Литературното кафене в междувоенния период през мемоарите на

Кирил Кръстев и Константин Константинов  / 301

 

Отзиви

Людмила Миндова. 100 години „Зенит“  / 319

Емилия Македонска. (Не)обикновен живот  / 324

Мартин Колев. Четирите страни на човешкия всеуред: за „Бог с машина. Изваждане на

човека“ на Миглена Николчина  / 331

Иван Иванов. „Украси и гримаси“ – между лудическата неизбежност и академичния

перфекционизъм  / 339

 

За авторите  / 346

Списание „Литературата“  / 354

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“  / 358

Етика на публикуване  / 362