Skip to content Skip to navigation

Год. XVII (2023), кн. 31

Литература и кино

Броят в pdf

 

Съдържание

 

Лорънс Венути. Адаптация, превод, критика

(Прев. от английски: Огнян Ковачев) / 15

Робърт Стам. Киното и канонът на световната литература

(Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 48

Огнян Ковачев. „Декамерон“: Филмова адаптация и стратегии за интерпретация / 59

Ориета Антова. Топосът време в романите „Супергерои“ и „Първият ден от моя живот“ и техните филмови адаптации / 97

Димитър Радев. Траур и меланхолия по ирландски във филма „Баншите от Инишерин“ на Мартин Макдона / 103

Галина Георгиева. „Режисьорът се нуждае, ние пишем“ (Реконструкции на тема Тарковски и Братя Стругацки) / 134

Николай Генов. „Зов за завръщане“ към „Спомени на едро“: Употреби на паметта при Филип К. Дик, Пол Верховен и Лен Уайзман / 153

Кристина Йорданова. Белият шум на културата / 167

Владимир Давчев. „Заспиването е събуждане“. Анализ на романа „Спящият човек“ на Жорж Перек и едноименния филм – адаптация / 176

Андрей Иванов. Маскулинността в постколониална перспектива (Върху филма “Beau travail” на Клер Дени) / 193

Стефан Гончаров. Употребата на технически образи в книгите на Ани Ерно / 203

Бойко Пенчев. Епос по сталински. Екранизацията на „Под игото“ от 1952 г. / 222

Людмил Димитров. Мелодия за (кози) рог и (балкански) оркестър / 244

Полина Пенкова. Жени на екрана: филмовата адаптация като идея и идеология / 2598

Виктория Викторова. Автофикцията в литературата и киното като терапия / 280

 

Ретроспективи

Людмила Миндова. Весна Парун и България / 303

Елена Дараданова. Рецепция на лириката на Весна Парун в България / 305

Ksenija Banović. Fanatik istine. Vesna Parun u NR Bugarskoj (1962.–1967.) / 325

Катя Зографова. Епистоларният архив на Весна Парун в България и неговите хоризонти / 344

Ana Vasung. O prijevodima Vesne Parun (Analiza prijevoda zbirke „Poezija” Penje Peneva) / 356

Marijana Bijelić. Idealizam u poeziji Vesne Parun i Blage Dimitrove / 376

Sanja Knežević. Ex Ponto – tri putopisne razglednice Vesne Parun / 386

Антоанета Балчева. България в пътеписите на Весна Парун / 408

Мirko Čurić. Paratekst u zbirci Vesne Parun „Bubnjevi umjesto srca” (2003) / 423

Tin Lemac. Slikovita refleksija u pjesničkoj zbirci „Vjetar Trakije” Vesne Parun / 434

Людмила Миндова. Метафизически съответствия в поетическата книга на Весна Парун „Вятърът на Тракия“ / 450

 

Дебюти

Александър Димитров. Диаболичното в романа „Ян Бибиян.

Невероятни приключения на едно хлапе“ / 464

Самуил Радилов. Митологични измерения на художествения свят в разказите от сборника „Ръж“ на Ангел Каралийчев / 480

Теодора Петрова. „Мир вам“ на Емилия Дворянова: Антиутопия на надеждата и пре-сътворението / 493

 

Отзиви

Юлияна Стоянова. Да откриеш себе си чрез Другия в: „Двойници и раздвоено съзнание в кинодраматургията“ на Марин Дамянов / 503

Ориета Антова. За книгата на Вера Найденова „Япония на екрана и на живо“ / 512

Ноеми Стоичкова. Литературна(та) история на днешната литература: невъзможните възможности / 517

Мартин Колев. Любовта като посвещение и интерпретативно изпитание: за сборника от конференцията „Българската любовна лирика ‒ прочити и контексти“ / 528

Маргарита Станева. Литература на децата / 533

 

За авторите / 536
Списание „Литературата“ / 558
Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 562
Етика на публикуване / 566