Skip to content Skip to navigation

Год. XIII (2019), кн. 23

Дигиталната хуманитарстика                                                                      

Броят в pdf

Literaturata - issue 23

 

Съдържание

Матю Киршенбаум. Какво е дигитална хуманитаристика и каквое нейното място в департаментите по английски езики литература? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9

Сюзън Шрайбман. Дигиталната хуманитаристика: центровеи периферии (Прев. от английски: Николай Генов) / 22

Томас Ромел. Литературни изследвания (Прев. от английски:Филип Стоилов) / 41

Уилям Уиндър. Роботична поетика (Прев. от английски:Филип Стоилов) / 58

Antske Fokkens, Tommaso Caselli, Minh Le, Pia Sommerauer,Leon van Wissen. Using Computational Linguistics Methodsin Digital Humanities: On Possibilities and Pitfalls / 95

Ренета Божанкова. Дигиталната хуманитаристика: Манифести / 132

Татяна Ангелова. Какво е дигитална компетентност и трябва лида се преподава? / 146

Йоана Сиракова. Ерата на цифровата paideia: обучение чрезпаралелни изходни и целеви текстове и текстуалeн анализ / 166

Наталия Христова. Елиминиране на човешкото – от кибернетикатадо трансхуманизма / 182

Николай Генов. Между дигитално и виртуално: случаят напериферното тяло / 208

Биляна Тодорова. За някои проявления на хумора в интернеткомуникацията / 220

Ирина Тодорова. Лицата на дигиталната хуманитаристика.Паралели между журналистика и литература / 240

Веселина Гекова. Дигитална хуманитаристика върху стъклена медия. Пренасяне на изображение върху стъкло в архитектурата и дизайна / 259

 

Дебюти

Ваня Димитрова. Рецепция на два български превода на „Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол – езиковите подходи / 268

 

Отзиви

Миряна Янакиева. Несекващият диалог на Никола Георгиев с литературата / 285

Венцеслав Шолце. Литературната история: сюжети на преработването. „Как работи литературната история?“, том първи, „Литературноисторически обзорни сюжети“ от Михаил Неделчев / 295

Полина Пенкова. Литературата срещу пазара / 302

Елка Димитрова. Българска модерност: литература и техника / 305

 

За авторите / 311

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 323