Skip to content Skip to navigation

Год. XI (2017), кн. 16

Любовта в литературата

Броят в pdf

Съдържание

 

Най-известните любовни сюжети в литературата (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков) / 15

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова) / 34

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев) / 81

Михаил Епщайн, Поетика на близостта (прев. от руски Надежда Делева) / 91

Вадим Росман, За женските тайни (прев. от руски Надежда Делева) / 134

Венета Савова, Любовта на Човека Божи / 151

Валери Стефанов, Време за любов, места за раздяла... / 163

Катя Станева, Любовните песни на Българското възраждане / 195

Румяна Евтимова, Колажен портрет на прелъстителя в руската литература / 218

Албена Вачева, Любов и социални норми / 237

Татяна Ичевска, Любовта (като) болест / 252

Иван Иванов, Любов и смърт в романа на Виктор Пасков „Аутопсия на една любов“ / 291

Стоян Георгиев, Борбата за доминация между половете в търсене на идентичност в пиесите на Пинтър / 303

 

Дебюти

Полина Иванова, ,,Човек не обича вечно, не обича и истински‘‘ / 334

Христина Теодосиева, Любовта като себеидентификация в романа на Константин Константинов „Кръв“ / 350

 

Отзиви

 Ина Христова, Литературата и фрагментаризираният свят / 358

 Росица Чернокожева, „5-те случая“ – приютяване в „културата Фройд“ / 362

 Христо Манолакев, Фундаментален труд за българознанието / 378

 Ирина Иванова, „Момчето с раираната пижама“, Джон Бойн / 384

 Владимир Игнатов, Да опитомиш времето / 387

 

За авторите / 397
Abstracts / 405
Изисквания към материалите за публикация / 411