Skip to content Skip to navigation

Редактори

Редактори основатели

Проф. дфн Симеон Янев

Проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип

Проф. дфн Валери Стефанов (Главен редактор)

Доц. д-р Гергана Дачева

Проф. д-р Амелия Личева

Гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

Доц. д-р Иван Иванов

Редактор

Лора Султанова

Художник

Людмил Веселинов

e-mail liter_slav@abv.bg