Skip to content Skip to navigation

Редактори

Редактори основатели

Проф. дфн Симеон Янев

Чл. кор. проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип

проф. д-р Иван Иванов (главен редактор)

проф. дфн Амелия Личева

проф. д-р Петя Осенова

доц. д-р Ноеми Стоичкова

Редакционен съвет

проф. Мари Врина (Франция)

проф. Пиетро Каталди (Италия)

проф. Боян Биолчев (България)

проф. Джузепе дел'Агата (Италия)

проф. Целина Юда (Ягелонски университет)

проф. дфн Живка Колева-Златева (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий")

проф. Мариола Валчак-Миколайчак (Познански университет "Адам Мицкевич")

д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет)

д-р Ярослав Отченашек (Карловия университет, Прага)

Редактор

Елка Миленкова

Художник

Людмил Веселинов

e-mail: literaturata@abv.bg