Skip to content Skip to navigation

Редактори

Редактори основатели

Проф. дфн Симеон Янев

Проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип

проф. д-р Иван Иванов (главен редактор)

проф. д-р Амелия Личева

проф. д-р Петя Осенова

доц. д-р Ноеми Стоичкова

Редакционен съвет

проф. Мари Врина (Франция)

проф. Пиетро Каталди (Италия)

проф. Боян Биолчев (България)

проф. Джузепе дел'Агата (Италия)

Проф. Целина Юда (Ягелонски университет)

д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет)

Редактор

Лора Султанова

Художник

Людмил Веселинов

e-mail: literaturata@abv.bg