Skip to content Skip to navigation

Редактори

Редактори основатели

проф. дфн Симеон Янев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - simeon.yanev@abv.bg

чл. кор. проф. д-р Милена Цанева, Българска академия на науките, София, България; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - milena.tsaneva@abv.bg

Редакционен екип

проф. д-р Иван Иванов (главен редактор), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - iviv7@abv.bg

проф. дфн Амелия Личева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - licheva@yahoo.com

проф. д-р Петя Осенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - petyaosenova@hotmail.com

доц. д-р Ноеми Стоичкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - nasivanova@abv.bg

Редакционен съвет

проф. Мари Врина-Николов, Университет ИНАЛКО, Париж, Франция - marie.vrinatnikolov@gmail.com

проф. Пиетро Каталди, Университета за чуждестранни студенти, Сиена, Италия- cataldi@unistrasi.it

проф. дфн Боян Биолчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - bbioltchev@slav.uni-sofia.bg

проф. Джузепе дел’Агата, Университета в Пиза, Италия- giuseppe.dellagata@unipi.it

проф. Целина Юда, Ягелонски университет, Краков, Полша - c.juda@interia.pl

проф. Мариола Миколайчак, Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша- mawal@amu.edu.pl

проф. дфн Живка Колева-Златева, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България - zhivka.zlateva@gmail.com

доц д-р Христина Марку, Университет „Демокрит” в Комотини, Гърция- cmarkou@bscc.duth.gr

доц д-р Ивана Давитков, Филологически факултет, Белградски университет, Сърбия- ivadavitkov@gmail.com

д-р Магдалена Питлак, Ягелонски университет, Краков, Полша - magdalena.pytlak@gmail.com

д-р Ярослав Отченашек, Академията на науките на Чешката република, Прага, Чехия- jotcenasek@yahoo.com

 

Редактор

Елка Миленкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България - elka_2002@abv.bg

Художник

Людмил Веселинов, съветник в Комисията по култура към Народното събрание на Рупублика България, София, България - l.veselinov1@abv.bg

e-mail: literaturata@abv.bg