Skip to content Skip to navigation

Редактори

Редактори основатели

Проф. дфн Симеон Янев

Чл. кор. проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип

проф. д-р Иван Иванов (главен редактор)

проф. дфн Амелия Личева

проф. д-р Петя Осенова

доц. д-р Ноеми Стоичкова

Редакционен съвет

Проф. Мари Врина-Николов (Университет ИНАЛКО, Париж, Франция)

Проф. Пиетро Каталди (Университета за чуждестранни студенти, Сиена, Италия)

Проф. дфн Боян Биолчев (Софийски университет, България)

Проф. Джузепе дел’Агата (Университета в Пиза, Италия)

Проф. Целина Юда (Ягелонски университет, Краков, Полша)

Проф. Мариола Миколайчак (Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша)

Проф. дфн Живка Колева-Златева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България)

Доц д-р Христина Марку (Университет „Демокрит” в Комотини, Гърция)

Доц д-р Ивана Давитков (Филологически факултет, Белградски университет, Сърбия)

Д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет, Краков, Полша)

Д-р Ярослав Отченашек (Академията на науките на Чешката република, Прага, Чехия)

 

Редактор

Елка Миленкова

Художник

Людмил Веселинов

e-mail: literaturata@abv.bg