Skip to content Skip to navigation

Том 87, 1999, книга 1

Стефан Брезински. Системата на съвременните български сказуеми / 5–34

Тотка Стоева. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках / 35–56

Лиляна Кирова. Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи / 57–125