Skip to content Skip to navigation

Год. XIV (2020), кн. 24

Компаративистиката днес

Броят в pdf

 

Съдържание

 

Тод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина

(Превод от английски: Милена Попова) / 11

Български

Упътване за авторите

Упътване за качване на авторски текстове в системата за анонимно рецензиране

Author Guidelines for ScholarOne System.

Submissions to “Journal Title” are made using ScholarOne Manuscripts, the online submission and peer review system. Registration and access is available directly at https://mc04.manuscriptcentral.com/literaturata/

Български

Авторско право

Авторско право

Статиите (текстовете), публикувани в сп. „Литературата“ са отговорност на автора, те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.

Списанието не изисква такса за публикуване. Всеки автор има право на една авторска бройка. Хонорари за статиите не се заплащат. Преводите се хоноруват.

Ако се препечатва статия от някой брой на списанието, трябва това изрично да е указано и да е получено съгласието на „Литературата“.

Български

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS