Skip to content Skip to navigation

Год. XIV (2020), кн. 24

Компаративистиката днес

Броят в pdf

 

Съдържание

 

Тод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина

(Превод от английски: Милена Попова) / 11

Български

Упътване за авторите

Упътване за качване на авторски текстове в системата за анонимно рецензиране

Подаването на документи в "Литературата" се извършва чрез ScholarOne Manuscripts, онлайн системата за подаване на документи и партньорска проверка. Регистрацията и достъпът са достъпни директно на адрес https://mc04.manuscriptcentral.com/literaturata

Български

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS