Skip to content Skip to navigation

Год. XI (2017), кн. 19

Литература и фантастика

Кевин Александър Бун, Епистемология на научната фантастика(прев. от английски Ружа Мускурова)

Нийл Герлах и Шерил Н. Хамилтън, Въведение: История на социалната научна фантастика (прев. от английски Ружа Мускурова)

Български

Год. X (2016), кн. 18

Теоретични въпроси на превода

 

Владимир Набоков, Изкуството на превода (прев. от английски Весела Генова)

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова)

Уан Нин, Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед (прев. от испански Теодора Цанкова)

Български

Год. X (2016), кн. 17

Литература за деца

 

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова)

Дебора Стивънсън, Класика и канон (прев. от английски Радостин Желев)

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев)

Лин Валони, Концепции за различието в детската литература (прев. от английски Ружа Мускурова)

Български

Год. IX (2015), кн. 16

Любовта в литературата

 

20-те най-известни любовни сюжета в историята и в литературата

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков)

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова)

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев)

Български
Ayto, John (ред).. 1993. Oxford Dictionary of English Idioms. (ред)John Ayto. Oxford: Oxford University Press.
University, Cambridge, авт . 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge: Cambridge University Press.
Янкова, Наталия, Мария Кръстева, Къймет Йълмаз & Айше Йълмаз, авт-ри . 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив 53(2). 365–369.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS