Skip to content Skip to navigation

Год. XIV (2020), кн. 24

Компаративистиката днес

Броят в pdf

 

Съдържание

 

Тод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина

(Превод от английски: Милена Попова) / 11

Български

Упътване за авторите

Упътване за качване на авторски текстове в системата за анонимно рецензиране

Подаването на документи в "Литературата" се извършва чрез ScholarOne Manuscripts, онлайн системата за подаване на документи и партньорска проверка. Регистрацията и достъпът са достъпни директно на адрес https://mc04.manuscriptcentral.com/literaturata

Български

Авторско право

Авторско право

Текстовете, предлагани за сп. „Литературата“, се проверяват за авторска оригиналност през StrikePlagiarism.com plugin, част от електронната система за обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- https://elearn.uni-sofia.bg

Статиите, публикувани в изданието, са отговорност на автора. Те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.

Български

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS