Skip to content Skip to navigation

Год. V (2011), кн. 10

Иън Макюън

Иън Макюън – Отвъд вярата (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Само любов и след това забрава (прев. от английски Ружа Мускурова) / 13

Паралелна традиция (прев. от английски Ружа Мускурова) / 17

Мел Гасоу – Сдържаният писател става по-топъл (прев. от английски Ружа Мускурова) / 27

Чарлз Макграт – Литературна знаменитост, която открива изкуство в щастието, а не в болката (прев. от английски Ружа Мускурова) / 33

Сара Лайъл – Писатели защитават Иън Макюън след обвинение в плагиатство (прев. от английски Ружа Мускурова) / 38

Джесика Григ – Иън Макюън: Г-н Слънчева светлина (прев. от английски Диляна Гешева) / 42

Читателски въпроси към Иън Макюън (прев. от английски Диляна Гешева) / 46

Какво е да бъдеш някой друг. Разговор на Найджъл Фърндейл с Йън Макюън (прев. от английски Диляна Гешева) / 49

Ангел Игов – Лошите читатели в романите на Иън Макюън / 59

Надежда Радулова – „Невъзможната задача“ на литературата / 74

Росица Цветанова – „Enduring Love“ – смислови вариации, закодирани в заглавието на романа / 79

Зорница Гъркова – Отвъд играта / 93

Илияна Делева – Една неспокойна събота / 105

Интервю

Човек не може да прочете Макюън и да го забрави. Разговор на Надежда Стоянова с Иглика Василева / 110

Дебют

Иън Макюън – „Солар“ (прев. от англ. Десислава Димова) / 123

Отзиви

Дария Карапеткова – Поглед към културните икони на Европа / 164

Дарин Тенев – По ръба на изречимото: тъмната светлина на Бланшо / 171

Галина Иванова – Херменевтика на настоящето / 184

За авторите / 190