Skip to content Skip to navigation

Год. VІI (2013), кн.12

Литература и скандали

Андрю Свенсон - Литературният синдикат на Стрейтмайър - (прев. Ружа Мускурова) / 9

Денис Винерон - Когато изкуството скандализира... - (прев. Теодора Дишовска) / 19

Илияна Чалъкова - За модерния скандал и забравата / 27

Жудит Тейшейра - За мен. Конференция, в която се обясняват моите принципи за живота, за естетиката, за морала   - (прев. Илияна Чалъкова) / 41

Майа Разбойникова-Фратева - Трансформациите на скандала / 59

Иван Иванов - Литературният скандал и мълчаливото му настояще /

Наследство

Марио X. Валдес - Към структурата на литературознанието -

(прев. Станислава Маринова, Ангел Ангелов) / 103

Катерина Кокинова - Авторефлексия чрез „автополемика" -

свобода и подчиненост на интерпретатора / 126

Дебюти

Мария Пилева - „Земните градини на Богородица" - една съвременна „Песен на песните" / 135

Година на Юлиан Тувим в Полша

Анна Венгжиняк - Ехото на легионерската песен в творчеството на Тувим (прев. Олга Генчева) / 153

Отзиви

Яница Радева - С възрожденски дух и модерен поглед / 184

Чавдар Парушев - „Не съм любител на повърхностни лекции и повърхностни знания..." / 191