Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2016
Хаджикосев, С. авт, 2016. Докосвания, София: Персей.
Станков, Р. авт, 2016. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
2015
Kundera, M. авт, 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Minamitani, Y. авт, 2015. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho), 511, с-ци152-157.
Дерида, Ж. авт, 2015. Животното, което следователно съм. Литературен вестник, 20, с13.
Превод: Дарин Тенев
Папино, Д. авт, 2015. Защо жените философи са толкова малко?. Литературен вестник, 24(35), с12.
Биърбом, М. авт, 2015. Зюлейка Добсън или Оксфордска любовна история, София: КХ - Критика и хуманизъм.
Откъси и анотация за книгата на страниците на издателството.
Тик, Л. авт, 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, с-ци10-11.
Дойнов, П. авт, 2015. Литература Размразяване Разлом, София: Кралица Маб.
Улф, В. авт, 2015. Литературни есета, София: Колибри.

Страници

Subscribe to Синдикирай