Skip to content Skip to navigation

Год. XV (2021), кн. 27

 

Литература и пандемия

Броят в pdf

Съдържание

 

Джерард Деланти. Шест политически философии в търсене на един вирус: Критически перспективи към коронавирусната пандемия (Прев. от английски: Милена Попова) / 11

Манфред Герстенфелд. Постпандемичен културен шок (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 32

Жан-Люк Нанси. „Пандемията възпроизвежда социалните отклонения и разделения“: Разговор между Жан-Люк Нанси и Никола Дютен за списание „Мариан“ (Прев. от френски: Гълъбина Захариева) / 37

Ерик Лоран. Биополитики на пандемията и тялото, материя на тревогата (Прев. от френски: Ангелина Даскалова, Теодора Павлова-Кюлар) / 44

Ед Саймън. Пандемия и литература (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 62

Абик Рой. Литература и пандемии (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 75

Валери Стефанов. Чумата/Вирусът. Алгоритъм на колективното кризисно поведение / 80

Татяна Ичевска. Властта върху живота (Вижданията на Мишел Фуко за устройството на безопасността и управлението на населението) / 90

Полина Пенкова. Болното тяло в женското писане / 107

Камелия Николова. Театър по време на пандемия: стари и нови предизвикателства / 116

Владислав Миланов. Лексикални и словообразувателни процеси в българския език по време на пандемия / 131

Година след началото на ковид пандемията – как се промени животът ни? Идва ли начало на нормализацията – нагласи към връщането на учениците в класните стаи и към ваксините (Национално представително проучване на „Алфа Рисърч“) / 148

Вася Вутова, Богомил Пешев, Вихра Миланова. Психични разстройства при COVID-19 пандемия / 152

 

Ретроспективи

Пол де Ман. Феноменалност и материалност при Кант (Прев. от английски: Георги Илиев) / 158

Георги Илиев. Трансцендентално и метафизическо, лингвистично и естетическо в анализите на Де Ман и Дельоз върху Кантовото възвишено / 193

 

Дебюти

Стефка Ценова. Женското присъствие през междувоенния период. Психологически анализ на жените Дюлгерови от романа „Ана Дюлгерова“ на Яна Язова / 205

Кристиан Христов. Виена в лириката на Весела Василева / 219

 

Отзиви

Мария Русева. „Опашката“: симптоматика на нездравото бъдеще / 232

Венцеслав Шолце. Завръщане и превръщане на кризите. Читателски отзив за „Утре ли е вече? Как пандемията променя Европа“ на Иван Кръстев / 237

Лилия Трифонова. Чуваемост и съзнание / 248

Маргарита Станева. Изкуство и социална изолация / 253

Лора Ненковска. Прочит на гръцкия символизъм / 257

 

За авторите / 262
Списание „Литературата“ / 272
Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 276
Етика на публикуване / 279