Skip to content Skip to navigation

Год. VIII (2014), кн. 13

Феминизъм и постфеминизъм

 

Вирджиния Улф - Защо? (прев. Иглика Василева) / 9

Карла Равайоли - Предговор към второто издание на книгата „Жената срещу себе си"(прев. от италиански Дария Карапеткова) / 17

Мария Грасиете Бесе - Нови португалски писма и оспорването

на патриархалната власт (прев. Илияна Чалъкова) / 31

Робин Уигман - Академичният феминизъм срещу самия себе си (прев. Ружа Мускурова) / 43

Илейн Хол, Марни Салупо Родригес - Митът за постфеминизма (прев. Ружа Мускурова) / 73

Корнелия Славова - За феминизма в/като превод / 111

Дебюти

Владимир Полеганов - Войната за езика: Големите надежди на Кати Акър / 135

За Вислава Шимборска

Анита Яжина - Опитомените опаки страни на стиховете (прев. Адриана Ковачева) / 144

Йоанна Гронжел-Вуйчик - Кулинарното изкуство на Вислава Шимборска (прев. Радостина Петрова) / 155

Катажина Кучинска-Кошани - „Животът - единственият начин да (...) // различаваш болката/ от всичко, което не е". Опит за прочит на стихотворенията „Изтезания", „Започнат разказ", „Идентификация" (прев. Радостина Петрова) / 175

Отзиви

Николай Нейчев - За ранната Чехова любов към Мелпомена / 190

Яница Радева - Българските писателки от 1944 година до  наши дни: канонът, компромисът, дискурсът / 199

Владимир Игнатов - Литература. Бинокъл. Микроскоп / 206

Десислава Узунова - В преддверието на текста... / 212

За авторите / 215

Abstracts / 220