Skip to content Skip to navigation

Год. II (2008), кн. 4

Нови медии, нова журналистика

Майкъл Дж. Арлен – Бележки върху новата журналистика / 7

Жан Гулемо, Томас Стайнфелд, Жил Маркот – Мястото на литературата в медиите в края на стария и началото на новия век / 23

Томас Елой Мартинес – Журналистика и разказ: предизвикателства за XXI век / 31

Томас Елой Мартинес – Фикция, история, журналистика: полета и граници / 43

Мария Аугуща Бабу – Промените, причинени от дигиталните технологии, в литературната институция / 60

Франк Ребияр – Журналистическа информация в глобалната мрежа / 72

Зоран Арацки – Медиите в глобализирания свят / 76

М. В. Дмитриева – Отразяването на локалния конфликт в Чечня като проява на информационната война / 107

Ричард Перес Пеня – Журналистика и пазар / 139

Валери Стефанов – Медиите – между идеологията и патологията / 143

Искра Ликоманова – Новото (неразговорното) творчество в езика на медиите / 159

Дария Карапеткова – Синтактични маневри в италианското и българското новинарско заглавие. Пречи ли интернет /166

Бойко Василев – Демони, ангели и гонзо. Новата журналистика и обективността / 174

Илиана Павлова – Новият „нов журнализъм“ или за журналистиката без журналисти / 182

Гергана Дачева – Стилистични регистри в българската и френската преса / 192

Людмил Веселинов – Визуалното могъщество на печатните медии / 202

Поля Иванова – Телевизионни жанрове в праймтайма на БНТ 1, bTV и Нова телезизия. Модел на литературно-телевизионните жанрови разкази / 213

Андреана Ефтимова – Реториката на спортните коментари по телевизията – резултат от литературното образование? / 228

Надежда Михайлова, Владислав Миланов – Господари на езика / 238

Как ни свързват и как ни развързват медиите?

Георги Господинов / 246

Силвия Чолева / 249

Марин Бодаков / 250

Ретроспективи

Божидар Кунчев – Ивайло Петров: „Аз съм старомоден човек” / 258

Книгопис / 272

За авторите / 306