Skip to content Skip to navigation

Год. I (2007), кн. 1

Библиотеката и Библията

Свободата е за това, да ходиш в библиотеката.

Йосиф Бродски

Уводни думи / 7

Калин Янакиев – Пасхалният център на Православието / 8

Мирослав Дачев – Света Гора: семиотика на пространството / 18

Милена Кирова – Сексуалност и слепота в историята на Самсон и Далила / 38

Мони Алмалех – Кога човекът става Адам, а жената – Ева? / 54

Никола Михайлов – Текстови ресурси в християнските библиотеки в Интернет / 72

Лук Феретър – Опит за християнска литературна теория / 89

Дейвид Джаспър – Литературни прочити на Библията: тенденции в съвременната критика / 108

Кристофър Фрилингос – Големият спектакъл / 137

Алис Бах – Знаци на плътта. Kак са описани персонажите в Библията / 152

Хауърд Ейлбърг-Шуорц – Свещеният фалос и разколебаната мъжественост / 177

Рут Гро – Теологически и философски предпоставки за израза „Kнига на природата“ / 190

Образователни и културни политики

Има ли днес място вероучението/религията в българското училище?

Разговор с епископ Сионий, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ / 202

Отговорите на:

Депутатите / 205

Учителката / 206

Учениците / 209

Социологията / 214

Отзиви

Мирослав Дачев – Мони Алмалех. „Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света“ / 231

Юлия Йорданова – В кухнята на Сътворението (поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова) / 234

Радка Влахова – Две семиотични пътувания, представени в лингвистичния семинар на Факултета по славянски филологии / 241

Людмил Веселинов – Библията на Гутенберг и информационн ият взрив в Европа / 249

Библията в българските библиотеки – книгопис / 254

За авторите / 284