Skip to content Skip to navigation

Година 13, книжка 3-4 (Есен – Зима) 2016

Стара София

Стара София. Сегашната пресечка на Витошка и Алабин.

С любезното съдействие на проекта „Стара София“

От редакторите

Социология на литературата

Ноеми Стоичкова (СУ). Институционални и персонални приближавания – критически дистанции към Константин Константинов

Мира Душкова (РУ „Ангел Кънчев“). Социалните роли на Константин Константинов

Тодор Христов (СУ). Неврастения и несправедливост

Градът

Николай Чернокожев (СУ). Константин Константинов и неговите Софии

Паулина Стойчева (СУ). Времето като пространство. „Булевардът“ – конструиране на спомена

Владимир Игнатов (СУ). Черното огледало на мълчанието („Брюге“ на Константин Константинов и „Брюге“ на Стефан Цвайг: опит за междутекстов анализ)

Надежда Стоянова (СУ). Парижки фрагменти (Константин Константинов. Писма, спомени, разкази за „столицата на света“)

Текстът Константинов

Александър Христов (СУ). През стената и отвъд нея (героите на Константин Константинов в миговете отвъд ежедневието)

Христина Теодосиева (СУ). Трансформации на образа на жената в романа „Кръв“. Модел на неустойчивата идентификация.

Кристиян Янев (СУ). Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков

Александра Антонова (БАН). Предметно изображение у Константин Константинов и Чавдар Мутафов

Дискусии

Албена Мирчева (СУ). Трако-дакийската лексика в румънския език (по повод на два етимологични речника на румънския език)

Година: 
2016
Книжка: 
3-4
Том: 
13
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
16.11.2017