Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 20

Мигрантски литератури

Броят в pdf

literaturata - 20

Съдържание

Гаятри Чакраворти Спивак, Преосмисляне на компаративизма (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Жул Дюпюи, Мигрантска литература (прев. от френски Павлина Рибарова) / 33

Лиз Говен, Млади и зрели литератури (прев. от френски Павлина Рибарова) / 37

Каролин Бретел, Антропология, миграция и компаративно мислене (прев. от английски Ружа Мускурова) / 43

Агота Кристоф, Изборът (прев. от френски Александра Желева) / 77

Олга Р. Демидова, Емиграцията като проблем на философиятана културата (прев. от руски Румяна Евтимова) / 84

Амелия Личева, Мигрантската вълна в днешната световналитература / 95

Рени Йотова, Да пишеш в изгнание / 109

Румяна Л. Станчева, Мирча Елиаде и границата / 123

Галина Петкова, Ирина Белобровцева,  Диалози за рускаталитература на ХХ век (I. Метрополия и емиграция) / 144

Таня Галчева, Енциклопедия на антикомунизма, венец нанай-злостното, най-гнусното, най-мръснопредателство / 164

 

Дебют

Мартина Недялкова, Моделът на жената обект в кинемато-графичния и в литературния жанр ноар / 183

 

Отзиви

Костантин Адирков, Какво прави с културната принадлежност мигрантският роман / 212

Ванеса Андонова, Възторзи и угрози в сборника „Литература и техника” / 218

Стенограма от представянето на съставената от Емил Басат книга с интервюта с преводачи „На Полша – с любов“ / 226

 

За авторите / 241

Изисквания към материалите за публикация / 248