Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 18

Теоретични въпроси на превода

Броят в pdf

Съдържание

Владимир Набоков, Изкуството на превода  (прев. от английски Весела Генова) / 9

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова) / 21

Уан Нин и Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед  (прев. от испански Теодора Цанкова) / 33

Сачин Кеткар, Има ли „индийска школа“ в преводознанието? (прев. Надежда Розова) / 65

Йоана Сиракова, В корените на преводната наука: схващания от Античността и техните разклонения / 85

Мариана Малинова, Арабска граматика срещу гръцка логика:спорът между Абӯ Са‛ūд ас-Сūрāфū (поч. 979) и Маттā ибн Юнус (поч. 940) / 109

Ренета Килева-Стаменова, Аспекти на преводната рецепция на творчеството на Бертолт Брехт в България / 122

Радост Железарова, Фреквентност и междуезикова асиметрия в славяно-славянските преводи / 164

 

РЕТРОСПЕКТИВИ

Майа Разбойникова-Фратева, Йозеф Рот: Енциклопедия на мъжественостите / 175

 

ПРОСПЕКТИВИ

Осуги Шигео, Катастрофата, която се превръща в призрак – Японската литература и философия след „11 Март“ (прев. от японски Мартина недялкова) / 209

 

ЮБИЛЕИ: Джоузеф Конрад

Моника Малеса-Дрохомирецка, Любовта като мъка.

Отношенията между жени и мъже в прозата на Конрад (прев. от полски Стелиана Александрова) / 225

Робърт Хампсън, Из Тайните на Конрад (прев. от английски Радостин Желев) / 237

Джон Питърс, Из Джоузеф Конрад и епистемологията на пространството (прев. от английски Симона Крумова) / 255

Агата Ковол, „О, дано не започне да говори!“ – срещата лице в лице с Другия в Amy Foster (прев. от англ.

Мая Ненчева) / 264

Анна Бжозовска-Крайка, Янко Гурал: восъчна фигура от музея на полския романтизъм (прев. от английски

Свилен Колев и Петя Цонева) / 275

 

ДЕБЮТИ

Яна Якимова, Тери Пратчет и неговата поредица „Светът на Диска“ – преводи и рецепция в България / 290

 

ОТЗИВИ

Мария Антонова-Вапцарова, Нишката на Ариадна, или Св. Никола – история и реторика / 312

Станка Петрова-Христова, Наследено от Климент / 317

Диляна Денчева, Книга за грешките / 326

Венцислав Шолце, Физиономията крал. Записки върху един дебют / 330

Росица Чернокожева, Разказвайки себе си / 337

 

За авторите / 346
Abstracts / 354
Изисквания към материалите за публикация / 358