Skip to content Skip to navigation

Год. XVIII (2024), кн. 32

Литература и театър

Броят в pdf

Съдържание

 

Ан Юберсфелд. Текст – представление

(Прев. от английски: Ружа Мускурова)  / 15

Александър Панов. Раждането на театъра  / 49

Камелия Спасова. Техниките на актьора: мимесис и мимикрия във „Филоктет“ на Софокъл  / 74

Мария Калинова. „Пак, значи, вещицата ще помага“  (Драматургията на Йохан Волфганг фон Гьоте и раждането на метапсихологията)  / 95

Петя Йосифова-Хънкинс. Текст, фрагмент, синтез, или текстът в театъра днес  / 113

Благой Бойчев. Нов театрален жанр ли е документалният театър?  / 121

Калина Стефанова. Театърът на Източна Европа – театър, който променя живота  / 142

Виолета Дечева. Прекрачване  / 165

Камелия Николова. За театралните прочити на драматическата поема „Пер Гинт“ в България  / 182

Силвия Борисова. „Вино от глухарчета“ в сетива и лета  / 190

Лора Ненковска. Румънската драматургия след 1990 година – промяна на парадигмaта и търсене на нова идентичност  / 212

Илиана Чекова-Димитрова. Фолклорни куклени представления на улицата: Петрушка и неговите европейски събратя  / 228

Людмила Миндова. Разбунтуваният човек и свободата в драматургията на Кирил Топалов, Драго Янчар и Миро Гавран  / 254

Николета Пътова. Драматургът Иван Вазов – развитие на възрожденската традиция  / 265

Елизария Рускова. „Диалог на втора степен“. Драматичният дискурс в „Страхил страшен хайдутин“ на Петко Тодоров  / 294

Людмил Димитров. „Антихрист“: приписки на светло и на тъмно  / 317

Румен Троев. Възкресението на „Архангел Михаил“ (От идея до премиера – разказ на един актьор, драматург и мечтател)  / 340

Владимир Давчев. На театър с книга. Есе на тема „Литература и театър“  / 365

Литературата и театърът: един за друг родени? (Анкета с театрали, проведена и коментирана от Людмил Димитров)  / 368

                                                                                   

Ретроспективи

Евдокия Борисова. Един опит за история на идеите на българската литературна поетика в последното полувековие  / 420

 

Дебюти

Йоанна Янева. Опит за саморефлексия в ада. „При закрити врата“ от Жан-Пол Сартр  / 518

Златина Дамянова. Погледът в миналото като поглед в настоящето. Херменевтичен анализ на „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин  / 528

Ивона Въртелкова. Дневникът като разказ за духовното израстване в ,,Зара. Страници из един дневник“ на Евгения Димитрова  / 542

Кристин Димитрова. Вера Балабанова – забравеният духовен меценат на българските писатели  / 560

Гергана Христова. Специфични характеристики на стереотипите и предразсъдъците, свързани с пола. Дискриминация по полов признак  / 577

 

Отзиви

Людмил Димитров. Да преминеш Рюбекона, или е(сте)тика на събуждането  / 602

Ориета Антова. Книгата на Ромео Попилиев „Светът като воля за песен или Модернизмът на Петко Ю. Тодоров“  / 613

Полина Цончева. Лао Шъ и пътят на „Певци с барабани“ до българските читатели  / 625

Лора Ненковска  За „Сравнителното литературознание“ днес  / 631

Емилия Македонска. Чешкият ъндърграунд  / 637

Екатерина Калева. Мисия „България“ и(ли) американската следа  / 641

Ноеми Стоичкова. Съвременни литературноисторически потенциали на една персоналистична монография  / 649

Мартин Колев. Защо имаме българска маринистика: за „Въведение в българската морска белетристика от първата половина на ХХ век“ на Андрей Ташев  / 655

 

За авторите  / 659

Списание „Литературата“  / 679

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“  / 683

Етика на публикуване  / 687