Skip to content Skip to navigation

Авторско право

Авторско право

Текстовете, предлагани за сп. „Литературата“, се проверяват за авторска оригиналност през StrikePlagiarism.com plugin, част от електронната система за обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- https://elearn.uni-sofia.bg

Статиите, публикувани в изданието, са отговорност на автора. Те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.

Списанието не изисква такса за публикуване. Всеки автор има право на една авторска бройка. Хонорари за статиите не се заплащат. Преводите се хоноруват.

Ако се препечатва статия от някой брой на списанието, трябва това изрично да е указано и да е получено съгласието на „Литературата“.