Skip to content Skip to navigation

Год. XIV (2020), кн. 24

Компаративистиката днес

Броят в pdf

 

Съдържание

 

Тод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина

(Превод от английски: Милена Попова) / 11

Сравнително литературознание / световна литература. Дискусия (2011). Гаятри Чакраворти Спивак и Дейвид Дамрош

(Превод от английски: Ружа Мускурова) / 38

Клемънс Спар. Литературната история и проблемът с периодизацията

(Превод от английски: Ружа Мускурова) / 70

Сесар Домингес. Сравнително литературознание, теория на литературата и тревожността от изключването: испанският принос към дебата

(Превод от английски: Милена Попова) / 98

Надежда Александрова. Ориентализмът и грешките на младостта: въздействието на популярната литература в творчеството на Ахмед Мидхат Ефенди и Васил Друмев / 119

Фотини Христакуди-Константиниду. (Опит за) компаративистичен увод в новогръцката поезия от периода 1880–1930 / 140

Бойка Илиева. Праведният живот и земните радости в „Декамерон“ на Джовани Бокачо и „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин / 154

Морис Фадел. Двата извора на криминалната литература / 172

Йоанна Нейкова. Френската връзка: Пол Остър / 185

Лилия Трифонова.  Литература и живопис: Вирджиния Улф и постимпресионизмът / 199

Франческа Земярска. Street haunting: Юрсенар чете Улф / 214

Добромир Григоров. Средна Европа в телеологията на нейните граници / 226

Иван Иванов. Постмодернизъм през третото хилядолетие – отвъд „културната логика на късния капитализъм“ / 237

 

Дебюти

Антон Николов. Посттравматичното в „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев / 256

 

Отзиви

Андрей Ташев. Литературата: образи и контексти / 267

Добромир Григоров. Дикцията на меланхолията и поетиката на литературния романтизъм / 275

Христо Манолакев. Образцово издание на Пушкиновата драматургия / 281

Полина Пенкова. Литературата за деца през детските очи / 291

 

За авторите / 295

 

Списание „Литературата“ / 305

 

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 309