Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание 2001 26 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание 2002 27 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание 2003 28 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание 1996 21 4
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание 1999 24 4
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание 1997 22 4
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІІІ (1998) на списание Съпоставително езикознание 1998 23 3–4
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание 2004 29 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание 2005 30 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХІ (2006) на списание Съпоставително езикознание 2006 31 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХІІ (2007) на списание Съпоставително езикознание 2007 32 3
Михайлова Ина Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание 2008 33 3
Железарова Радост Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание 1995 20 6
Железарова Радост Съдържание на годишнини ХХІ–ХХХ (1996– 2005) на списание Съпоставително езикознание 2006 31 2
Раданова-Кушева Нели Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език 1983 8 3
Коджахинков Иван Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език 1989 14 3
Недкова Емилия Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език 2002 27 2
Цонева Димитрина Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език 2002 27 2
Петрова Мария Съпоставителен преглед на видовата категория в българския и френския език 1980 5 6
Чаушев Асен Съпоставителен преглед на състава и значението на при116 частните форми в българския и френския език (Etude comparative de la composition et la signification des formes par 1977 2 1–2
Петрова Мария Съпоставителен преглед на функционирането на имперфекта в българския и френския език 1979 4 4
Данчев Андрей Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984) 1984 9 5
Леков Иван Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика 1976 1 5
Данчев Андрей Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение 1978 3 1
Григорова Евелина Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език 1991 16 5
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с друга езици. Библиография за 1982 година 1983 8 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография 1976 1 4
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1976 г. (с допълнения за предходните години). 1977 2 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1977 г 1978 3 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година 1979 4 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1979 година 1980 5 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1980 година 1981 6 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1981 година 1982 7 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година 1984 9 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година 1985 10 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година 1986 11 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година 1987 12 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година 1988 13 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година 1989 14 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година 1990 15 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1990 година 1991 16 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година 1992 17 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година 1993 18 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година 1994 19 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1994 година 1995 20 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година 1997 22 1
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година 1997 22 4
Дренска Маргарита Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език 1998 23 1–2
Попова-Велева Иванка Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език 1998 23 1–2
Шимански Мачей Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език) 1988 13 1

Pages