Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue6
Pagination125–208
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова1995c
Subscribe to Syndicate