Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМихайлова, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume33
Issue3
Pagination177–180
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМихайлова2008
Subscribe to Syndicate