Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume21
Issue4
Pagination160–164
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова1996b
Subscribe to Syndicate