Skip to content Skip to navigation

Editorial Address

Contrastive Linguistics Journal

Sofia University St. Kliment Ohridski, r. 159a

15, Tsar Osvoboditel Blvd.

1040 Sofia

Tel. +359 2 9308 304

 

E-Addresses: ina_mihailova at abv.bg ; contrastive_linguistics at abv.bg

 

....