Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume30
Issue3
Pagination160–164
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова2005
Subscribe to Syndicate