Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsМонова, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume22
Issue4
Pagination173–178
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМонова1997
Subscribe to Syndicate