Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнини ХХІ–ХХХ (1996– 2005) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнини ХХІ–ХХХ (1996– 2005) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume31
Issue2
Pagination120–160
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова2006a
Subscribe to Syndicate