Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsМонова, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume24
Issue4
Pagination147–151
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМонова1999
Subscribe to Syndicate