Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume29
Issue3
Pagination181–186
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова2004
Subscribe to Syndicate