Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХХІ (2006) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХХІ (2006) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume31
Issue3
Pagination175–179
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова2006
Subscribe to Syndicate