Skip to content Skip to navigation
Ayto, John (ed.).. 1993. Oxford Dictionary of English Idioms. (ed.)John Ayto. Oxford: Oxford University Press.
University, Cambridge. 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge: Cambridge University Press.
Петрова, Анастасия. 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. In , Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 370-378. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS