Skip to content Skip to navigation

Year XIII (2019), issue 22

The canon in the new millennium

Issue in pdf

Contents

Longxi Zhang. Canon and World Literature (Transl. from Englishby Ruzha Muskurova) / 9

Alastair Fowler. Genre and the Literary Canon (Transl. from Englishby Georgi Georgiev) / 21

Tadeusz Szczerbowski. The Literary Canon as a Temporary Resultof Intentional Play (Transl. from Russianby Rumyana Evtimova / 58

Undefined

Year XII (2018), issue 21

Queer theories

Броят в pdf

Contents

 

Hans Bertens, Queer Theory

(transl. from English by Ruzha Muskurova) / 9

Lee Edelman, The Future is Kid Stuff

(transl. from English by Maria Delcheva) / 21

Sara Ahmed, Queer Feelings

(transl. from English by Filip Stoilov) / 58

Beatriz Presiado, The Pharmacopornographic Era

(transl. from Spanish by Teodora Tsankova) / 101

English

Year XII (2018), issue 20

Migrant Literatures

Issue in pdf

Contents

Gayatri Chakravorty Spivak, Rethinking Conparativism (transl. from English by Ruzha Muskurova) / 9

Jules Dupuit, Migrant Literature (transl. from French by Pavlina Ribarova) / 33

Liz Gauvain, Young and Mature Literatures (transl. by French by Pavlina Ribarova) / 37

English
Гилин, Р., 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.16–22.
Герджиков, Г., 1990. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.151–157.
Герджиков, Г., 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.46–55.
Герджиков, Г., 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.21–38.
Буров, С., 1989. Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.24–31.
Бояджиев, Ж., 1995. Езикът като система и/или структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), pp.27–30.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS