Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2016
Хаджикосев, С., 2016. Докосвания, София: Персей.
Станков, Р., 2016. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
2015
Kundera, M., 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Minamitani, Y., 2015. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho), 511, pp.152-157.
Дерида, Ж., 2015. Животното, което следователно съм. Литературен вестник, 20, p.13.
Превод: Дарин Тенев
Папино, Д., 2015. Защо жените философи са толкова малко?. Литературен вестник, 24(35), p.12.
Откъси и анотация за книгата на страниците на издателството.
Тик, Л., 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, pp.10-11.
Улф, В., 2015. Литературни есета, София: Колибри.

Pages

Subscribe to Syndicate