Skip to content Skip to navigation

Volume 35, 2010, 1

Contrastive Studies

Vasil Mostrov (Lille) – Syntactic features of inalienable possesion in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures – 5

Problems of Theoretical Linguistics

Dafina Genova (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and Its Interpretation – 24

 

Discussions, Notes and Review Articles

Юлияна стоянова – Нов поглед към „телеграфната реч“ в ранната онтогенеза: прозидични ограничения – 43

Боряна Велчева – Етимологичният речник и старобългарската лексика – 60

Габор Балаж – Относно генеративните методи и славянската историческа фонология – 64

Ирена Стайкова – Лексикографско моделиране на анатомината терминосистема в Анатомичен учебен латинско-български речник – 73

 

Apropos of  ...

Искра Любенова – Летописната книга на Факутета по класически и нови филологии с автор Димитър Веселинов – 80

Reviews and Annotations

Varia

Volume No: 
35
Year: 
2010
Issue: 
1