Skip to content Skip to navigation

Год. X (2016), кн. 15

Стара София

 

Анджело де Губернатис - България и българите

(прев. Радостин Желев) / 9

Николай Чернокожев - Градът - място и места на писателя

(Иван Вазов. Драски и шарки) / 29

Милена Кирова - Qui bene labuit... Константин Иречек в София,

София в Българския дневник на Иречек / 51

Клео Протохристова - Архитектурата на ар нуво и литературна София / 75

Петър Динеков - София / 91

Надежда Стоянова - В „Бодлеров костюм": щрихи към някои модни тенденции и

тяхното значение през 20-те и 30-те години на ХХ век / 103

Яница Радева - Стара София: затворът и интелектуалците / 121

Радост Железарова - Стара София през четката на стария майстор / 132

Мария Василева - Отговорно изкуство. София и нейните визуални конфликти / 143

Катя Зографова - Един ден в София на литературните музеи / 152

Изгубените дворове на литературна София. Разговор с проф. Милена Цанева / 157

Анета Рангелова - Спирка Европа - уникални документални

филми за стара София / 171

Дебюти

Евгения Генчева - Критика на превода - преводна рецепция, техники на превеждане,

връзка превод - идеология / 175


Отзиви

Майа Разбойникова-Фратева - Разходки и кулиси / 186

Чавдар Парушев - Носталгии. Леа Вайсова и колектив, „Портрети на изчезваща София" / 202

 

За авторите/212

Abstracts / 217