Skip to content Skip to navigation

Година XVII / 2011, книга 3

Поради что  Румен Стоянов / 5

Езиковедска българистика

За ролята на падежа в „безпадежните” езици  Иван Касабов / 6-18

Общество и език

Средновековният владетел в лингвокултурологична светлина  Неда Павлова / 19-34

За българската реч на етническите турци  Надя Хамами / 35-41

Българското словно богатство

Архаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на библейската Книга Царства  Татяна Славова / 42-51

Защо айрян, а не мътеница и бърканица  Георги Митринов / 52-58

Чудноватите словообразувателни метаморфози на един глагол в българския език  Константин Попов / 59-61

Езикова култура

За „мъките” с българското ударение  Христо Холиолчев / 62-64

Съжалявам, извинявай, прощавай  Румен Стоянов / 65

Природа и околна средаРумен Стоянов / 66-67

Имена в българската наука

Учен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години  Красимира Колева / 68-70

Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009)  Иванка Гугуланова / 71-73

Представяме

Под топлия покрив на родния език (Румен Стоянов. Нейде между. София 2011)  Константин Попов / 74-76

Болгарский язык. „Живой язык”, 2010.  Надежда Михайлова-Сталянова / 77-79

Представяме

Един юбилей с продължение (Съпоставително езикознание. Анотирана библиография 1976 – 2009)  Радост Железарова / 80-82

Първо състезание по морфология за студенти от специалността българска филология  Ласка Ласкова / 83-88

Година: 
2011
Том: 
17
Книжка: 
3