Skip to content Skip to navigation

Година XII / 2006, книга 1

Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитарното образование) – Валери Стефанов / 5–9

 

Езиковедска българистика

Езикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата практика върху отделни езикови употреби) – Маргарита Младенова / 10–16

Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за 'контакт чрез удар' – Светозара Лесева / 17–27

 

Етнокултура и реч

Културни интенции на текста в „Старият вол“ от Елин Пелин – Ваня Мичева / 28–32

Българското кисело мляко и неговите названия в българския език – Тодор Балкански, Маргарита Димитрова / 33–41

Названия на обредния хляб за Коледа в южнославянските езици – Маргарита Котева / 42–49

 

Българският език и неговите диалекти

Словообразувателната категория nomina essendi в текста на Троянския дамаскин – Лъчезар Перчеклийски / 50–61

 

Българското словно богатство

За произхода и значението на фразеологизма да спи зло под камъкМария Китанова / 62–64

За произхода на устойчивото сравнение гол като сокол в българския език – Милена Велева / 65–68

 

Представяме

Mária Košková a kolektiv. Bulharsko-slovenský slovník I (A-K). Bratislava, 2004 (str. 709). – Веса Кювлиева / 69–72

Година: 
2006
Том: 
12
Книжка: 
1