Skip to content Skip to navigation

Година V / 1999, кн. 1

В тайнствения свят на ръкописите – Йежи Русек / 5–9

 

Езикова култура

Петър Пашов. Българският правопис. 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни – Петър Пашов / 11–16

1. Прилагателните бездънен и дъненРусин Русинов / 17

2. Прилагателните реформистки и реформаторскиРусин Русинов / 17–18

3. Правилно да употребяваме глагола коментирамРусин Русинов / 18

Страшен или страхотен – (Страхотни страшки или страшни страхотии) – Радка Влахова / 19

 

Общество и език

Апостола на свободата – Маргарита Симеонова / 20–21

Редом с името ЛевскиВасилка Радева / 21–22

 

Българското словно богатство

„Насаждам на пачи яйца“ – Стефан Брезински / 23–24

За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика – Весела Кръстева / 25–26

Тодор-Панчевото „Допълнение“ към Речника на Найден Геров – Русин Русинов / 27–28

 

Етнокултура и реч

Прякори и нрави в повестта „Чичовци“ – Сесилия Теллалова / 29–31

По следите на скомрахите – Марияна Цибранска / 31–35

 

Имена в българското езикознание

Член-кореспондент Иван Добрев на шестдесет години – Татяна Лекова / 36–41

Какво е Мирослав Янакиев за мене – Боян Николаев / 41–43

 

Хроника

Професор д-р Йежи Русек – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Боян Биолчев / 44–45

Банкя – столица на обединена Европа (36 летен семинар за български език и култура) – Ангел Г. Ангелов / 45–46

Година: 
1999
Том: 
5
Книжка: 
1