Skip to content Skip to navigation

Редакционен съвет

проф. Ронел Александър (Бъркли), doctor honoris causa на Софийския университет

проф. Хилмар Валтер (Лайпциг), doctor honoris causa на Софийския университет

доц. Елеонора Кайзер (Регенсбург)

проф. Евгения Карпиловска (Киев)

проф. Малгожата Коритковска (Варшава), doctor honoris causa на Софийския университет

доц. Павел Крейчи (Бърно)

проф. Олга Младенова (Калгари), doctor honoris causa на Софийския университет

доц. Елена Узеньова (Москва)