Skip to content Skip to navigation

Година VI / 2000, книга 1–2

Иван Вазов (1850-1921) – Любомир Андрейчин / 7–12

150 години от рождението на Иван Вазов – Милена Цанева / 13–15

Индивидуално творчество на Вазов Емилия Пернишка  / 16–20

Българската езикова картина на света в лириката на Иван Вазов – Мая Божилова  / 21–30

На Иван Вазов – Бисерка Стоянова-Милушева / 31–32

Експресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци – Сесилия Теллалова / 33–34

Към мотива за „слепотата“ и „проглеждането“ – Георги Здравков / 35–38

 

Езикова култура

Буква и слово – Атанас Далчев / 39

Търпим или търпелив – Василка Радева / 40-41

1. За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м)Русин Русинов / 41-42

 

Етнокултура и реч

Език, бит и култура на българите в Молдова, Украйна и Русия – Максим Сл. Младенов / 43–46

За произхода на селищното име Видрица – Анна Чолева-Димитрова  / 46–48

Географските названия: реликти от отминали епохи – Иля Златанов, Палмира Легурска / 48–49

За произхода на фразеологизма на куковден – Мария Китанова / 49–50

 

Българско словно богатство

Селищните имена в Радомирско – Анна Чолева-Димитрова / 51-55

 

Език и реч

Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков – Владислав Миланов / 56–60

За образността в творчеството на Дора Габе – Веса Кювлиева-Мишайкова / 61–67

Неувяхващият Паисий на Иван Вазов – Константин Попов / 67–68

Иван Вазов (1850-1921) – Любомир Андрейчин / 7–12

150 години от рождението на Иван Вазов – Милена Цанева / 13–15

Индивидуално творчество на Вазов Емилия Пернишка  / 16–20

Българската езикова картина на света в лириката на Иван Вазов – Мая Божилова  / 21–30

На Иван Вазов – Бисерка Стоянова-Милушева / 31–32

Експресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци – Сесилия Теллалова / 33–34

Към мотива за „слепотата“ и „проглеждането“ – Георги Здравков / 35–38

 

Езикова култура

Буква и слово – Атанас Далчев / 39

Търпим или търпелив – Василка Радева / 40-41

1. За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м)Русин Русинов / 41-42

 

Етнокултура и реч

Език, бит и култура на българите в Молдова, Украйна и Русия – Максим Сл. Младенов / 43–46

За произхода на селищното име Видрица – Анна Чолева-Димитрова  / 46–48

Географските названия: реликти от отминали епохи – Иля Златанов, Палмира Легурска / 48–49

За произхода на фразеологизма на куковден – Мария Китанова / 49–50

 

Българско словно богатство

Селищните имена в Радомирско – Анна Чолева-Димитрова / 51-55

 

Език и реч

Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков – Владислав Миланов / 56–60

За образността в творчеството на Дора Габе – Веса Кювлиева-Мишайкова / 61–67

Неувяхващият Паисий на Иван Вазов – Константин Попов / 67–68

Година: 
2000
Том: 
6
Книжка: 
1–2